Från vänster.
Stefan Falkhäll, JanErik Brändström, Staffan Bergdahl, Ingemar Eriksson,Stefan Söderlund