Ligger Stefan Söderlund & Jan-Erik Brändström
på 5e plats i 2-manna.