ESBC Berlin BowlPlay. Svenska fanan till höger i bild