JanErik Brändström, Staffan Bergdahl, Stefan Söderlund, AnnSofie Holst,
Stefan Falkhäll, Pia Andersson, Eva Renvall och Valter Feldhofer ??